Kolonie dla dzieci z KRUS

 

koloniexkrusObóz skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Więcej informacji na stronie https://funka.kp.zhp.pl/KRUS/

Program ,,Moja Woda"

 

moja wodaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór do programu ,,Moja Woda”. Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

Czytaj więcej...

Imieniny

Kalendarz

Wiadomości z regionu

Wyślij Widokówkę

koperta

logo eop 210