Posterunek Policji w Lipnicy już działa!

 

posterunek lipnica

 

Posterunek Policji w Lipnicy

ul. Józefa Słomińskiego 17

77-130 Lipnica

KONTAKT tel. 47 74 38 450

 e-mail: posterunek.lipnica@gd.policja.gov.pl

KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W LIPNICY

st. asp. Łukasz Burandt

TELEFON KONTAKTOWY:

519 647 122

47 74 38 450

Posterunek Policji w Lipnicy nie jest czynny całodobowo. W czasie nieobecności funkcjonariuszy proszę dokonać zgłoszenia do Komendy Powiatowej Policji w Bytowie jako jednostki nadrzędnej: telefon kontaktowy – 47 74 38 300

DZIELNICOWI: gmina Lipnica - asp. Marcin Czarnowski

Od 18 października wypłata zaliczek bezpośrednich!

 
wypłatazaliczekprowW wyniku działań podjętych m.in. przez Polskę, Komisja Europejska umożliwiła wypłatę zaliczek za rok 2021 w zwiększonej wysokości. Maksymalna wysokość zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wyniesie 70% wsparcia należnego rolnikowi, z tytułu wszystkich rodzajów płatności bezpośrednich. Płatności zaliczkowe będą wypłacane do powierzchni gruntów/liczby zwierząt/ilości zgłoszonych do płatności i zweryfikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu). Natomiast maksymalna wysokość zaliczki na poczet płatności PROW wyniesie 85% (ten maksymalny poziom również wynika z przepisów UE). Zaliczki PROW będą wypłacane dla:


  • poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014-2020,
  • działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW 2014-2020,
  • działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014-2020,
  • działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” PROW 2014-2020,
  • działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” PROW 2007-2013.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się realizacja pozostałych kwot płatności.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Imieniny

Kalendarz

Pomoc dla Sandry
Komisariat SG Brzeźno

Wiadomości z regionu

Wyślij Widokówkę

koperta

logo eop 210