KOMUNIKAT W SPRAWIE PODLEWANIA I ZRASZANIA ORAZ OGRANICZENIA POBORU WODY !!!

m 16393W związku ze złą sytuacją hydrologiczną oraz panującymi wysokimi temperaturami i znikomą ilością opadów atmosferycznych zaleca się zaprzestanie podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów, podlewania upraw rolnych, sadowniczych i działkowych, mycia samochodów oraz napełniania basenów wodą z wodociągów gminnych w ciągu dnia oraz ograniczenie zużycia wody wyłącznie do celów sanitarnych i spożywczych. Zapewni to wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy wystarczającą ilość wody na potrzeby higieny, pojenia zwierząt i innych niezbędnych czynności.

Chodzi o to, aby zapobiec sytuacji, w której zagrożony może być ciągły dostęp do bieżącej wody. Obowiązuje bezwzględny zakaz czerpania wody z hydrantów ppoż. za wyjątkiem poboru wody do celów przeciwpożarowych.

                                                                                                                   Wójt Gminy Lipnica
                                                                                                                   Andrzej Lemańczyk

Prace modernizacyjne nad jeziorem Brzezinek

 

img005W czwartek 23 czerwca Stowarzyszenie Rozwoju Wędkarstwa ,,Blinkier" zakończyło poprawianie naszej plaży przed sezonem letnim. Pracę były wykonywane w kilku etapach:

Czytaj więcej...

Franciszkański Piknik Rodzinny

 

franciszkanski piknik rodzinny 2022

Imieniny

Wiadomości z regionu

Komisariat SG Brzeźno

Wyślij Widokówkę

koperta

logo eop 210