Pyrzyce

Pyrzyce, główne miasto regionu, który uznawany jest za jedną z legendarnych kolebek Kaszubów. Miejsce chrztu Pomorzan wodą z  cudownego źródełka, które tu wybijało.Wynika stąd, że legendarnie nasi przodkowie w tym miejscu w 1124 r. przyjęli jako pierwsi na Pomorzu chrzest  z rąk św. Ottona.Za trzy lata minie 900 lat od tego wydarzenia. 

Studnia upamiętnia miejce chrztu Pyrzyczan przez biskupa Ottona z Bambergu w czerwcu 1124r. Istniejąca obecnie oprawa architektoniczna na studni została zbudowana w latach 1825-1826 na miejscu starszego obiektu. 

Święte źródło ( sanctum frontem) pyrzyckie zostało wymienione poraz pierwszy w 1574r., w kronice burmistrza Pyrzyc Piotra Chelopeusa. Źródło było odbudowane drewnianą ścianą i zadaszone. W 1700r. architekt królewski Wiktor de Poorte wykonał projekt (niezrealizowany) domku studziennego z półkolistymi arkadami i barokowym hełmem. W 1793r. źródło miało formę kolistej sadzawki osadzonej czterema lipami. 

15 czerwca 1824r., w 700 lecie Chrztu Pyrzyczan odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową, granitową obudowę studni, zaprojektowaną przez berlińskiego architekta Karla Friedricha Schinkla. W 1825r. powstał projekt parku przy studni sporządzony przez Petera Josepha Lenne - dyrektora królewskich ogrodów w Sansoucci. Prace przy budowie studni i aranżacji parku zostały ukończone w 1826r. W sąsiedztwie tego założenia wybudowano seminarium dla chłopców (Ottostift) przeznaczone w 1867r. na dom starców. W 1902r. nieopodal studni ustawiono popiersie biskupa Ottona ufundowane przez cesarza Wilhelma II. W czasie II wojny światowej (w 1945r.) uszkodzeniu uległ krzyż wieńczący oraz popiersie Ottona. 

W 1991r. studnia św.Ottona i park w jej otoczeniu zostały wpisane do rejestru zabytków jako miejce chrztu Pyrzyczan. W 1999r. przeprowadzono kompleksowy remont studni. Od 2001r. właścicielem zabytkowej nieruchomości jest Parafia Rzymskokatolicka p. w Najświętszej Maryi Panny w Pyrzycach. Studnia o klasycznej formie składa się: z prostokątnego basenu o wym.: 3.20 x 1.30m., z 5 stopniami od zachodu oraz kamiennej obudowy (muru) o wym.: 8.00 x 8.00 m z, półkolistą absydą od wschodu i wejściem od zachodu. Po wschodniej stronie źródła ustawiony jest krzyż łaciński z czerwonego granitu polerowego. Ponizej, na bloku obudowy źródła wyryta jest inskrypcja: ,,AD FONTEM VITAE HOC ADITU PROPERATE LAVANDI COSTANTIS VITAE INAU XPS ERIT".

(,,Spieszcie do źródła życia, Chrystus da wam chrzest, drzwi zbawienia wiecznego uchyli").

Fot. Iga Władymiruk Andrzej Szutowicz

 

 

Komisariat SG Brzeźno

Wiadomości z regionu