Archiwum

 

suszaW związku z potwierdzeniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2021 r. zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Lipnica, wśród upraw zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepnik, krzewy owocowe, truskawki oraz rośliny strączkowe, Wójt Gminy Lipnica informuje, iż wnioski o oszacowanie szkód można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN). Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń. Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę. ABY MÓC SKORZYSTAĆ Z APLIKACJI KONIECZNE JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO.

Instrukcja wypełniania wniosku do pobrania w załączeniu.

pdf logo1 Instrukcja .pdf