Archiwum

wnioski17czerwcaMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do 17 czerwca br. z uwagi na występujące nadal ograniczenia i trudności administracyjne spowodowane pandemią SARS-CoV-2 oraz z uwagi na niektóre zmiany wprowadzone w 2021 r. w odniesieniu do zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności. Do czerwca zostaje także wydłużony termin składania zmian do wniosków.