Profesjonalizm i bezpieczeństwo podstawą oferty turystyki wiejskiej

 

federacjaPolska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, realizuje projekt, który ma na celu  poprawę jakości świadczonych usług turystycznych na wsi i zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego. Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie www.agroturystyka.pl oraz www.pftw.pl.