Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 

usuwaniefolirolniczejUrząd Gminy Lipnica informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W związku z powyższym w terminie do dnia 13 lipca 2021 r. (wtorek) wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Lipnica mogą zgłaszać się do udziału w programie. Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie wniosku w formie pisemnej w pokoju nr 4 lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Lipnicy.Więcej informacji tutaj.      

Komunikat w sprawie ograniczenia poboru wody!!!

zakaz podlewaniaW związku ze złą sytuacją hydrologiczną oraz panującymi wysokimi temperaturami i znikomą ilością opadów atmosferycznych UG w Lipnicy apeluje o zaprzestanie podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów, podlewania upraw rolnych, sadowniczych i działkowych, mycia samochodów oraz napełniania basenów wodą z wodociągów gminnych w ciągu dnia oraz ograniczenie zużycia wody wyłącznie do celów sanitarnych i spożywczych. Zapewni to wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy wystarczającą ilość wody na potrzeby higieny, pojenia zwierząt i innych niezbędnych czynności. Chodzi o to, aby zapobiec sytuacji, w której zagrożony może być ciągły dostęp do bieżącej wody, szczególnie niebezpiecznej w związku z trwająca pandemią COVID - 19. Obowiązuje bezwzględny zakaz czerpania wody z hydrantów ppoż. za wyjątkiem poboru wody do celów przeciwpożarowych.

Moja Woda kolejna edycja

 

moja wodaOd marca 2021 r. do wyczerpania środków trwa kolejny nabór do programu ,,Moja Woda". Dofinansowanie w formie dotacji, można uzyskać do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu Moja Woda. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia. Więcej informacji na stronie http://nfosigw.gov.pl/moja-woda/

Imieniny

Kalendarz

Komisariat SG Brzeźno

Wiadomości z regionu

Wyślij Widokówkę

koperta

logo eop 210