Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 

ceeb wwwOd 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl (wymagany profil zaufany lub podpis elektroniczny) Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

CEEB

Załączniki:

pdf logo1

  Deklaracja A

pdf logo1

  Deklaracja B

Składanie wniosków o szacowanie strat spowodowanych przez suszę!

 

suszaW związku z potwierdzeniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2021 r. zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Lipnica, wśród upraw zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepnik, krzewy owocowe, truskawki oraz rośliny strączkowe, Wójt Gminy Lipnica informuje, iż wnioski o oszacowanie szkód można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN). Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń. Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę. ABY MÓC SKORZYSTAĆ Z APLIKACJI KONIECZNE JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO.

Instrukcja wypełniania wniosku do pobrania w załączeniu.

pdf logo1 Instrukcja .pdf

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste powietrze

 

czystepowietrzeUG w Lipnicy informuje, że w dniu 27.05.2021 r. zostało podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotyczące prowadzenia w naszej Gminie Punktu Konsultacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze”.Konsultacje telefoniczne świadczone są pod numerami: 59 821 70 91  lub 59 821 70 92  lub adresem e-mail: czystepowietrze@lipnica.pl. Konsultacje stacjonarne w Urzędzie Gminy w Lipnicy odbędą się w pokoju nr 6 w każdy:

- poniedziałek w godzinach 11:00 – 16:00

                                                         - czwartek w godzinach 7:00 – 12:00.

 

Imieniny

Kalendarz

Komisariat SG Brzeźno

Wiadomości z regionu

Wyślij Widokówkę

koperta

logo eop 210