Medal dla Sołtysa

 
                                                                                  

medalW Święto Niepodległości 11 listopada 2021 r. w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie odbyła się uroczystość wyróżnienia odznaczeniami regionalnymi i organizacyjnymi osób szczególnie zasłużonych dla Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas tej  uroczystości pan prezes  Zarządu Stowarzyszenia Weteranów  Polskich  Formacji Granicznych  mgr inż.  Waldemar Bocheński wręczył sołtysowi Brzeźna Szlacheckiego Zdzisławowi Myszka przyznane mu  odznaczenie organizacyjne: „Medal Za Zasługi W Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic”. Wnioskodawcami odznaczenia były trzy zachodniopomorskie organizacje ; Ibza Historyczna w Pełczycach (kustosz  Gerard Sopiński) Stowarzyszenie „Bastion" Tradycji w Kaliszu Pom. (prez. Krzysztof Ignaszewski) i Koło Nr 21 Stowarzyszenia Saperów Polskich w Drawnie ( prez. Zdzisław Walaszczyk ). Wyróżnienie Zdzisława Myszka zostało przyznane  już w maju  2020 r. jednak z wiadomych względów zostało sfinalizowane w tym roku. Mimo to, nadal pozostaje ono  doskonałym dopełnieniem obchodów 100 rocznicy Wojny Palikowej i powrotu Kaszubskich  Gochów do Polski zwłaszcza ,że cały proces walki o granicę zaczął się w Brzeźnie Szlacheckim. W dobie dzisiejszych chwalebnych  zmagań polskiej Straży Granicznej na wschodniej granicy Polski, warto  pamiętać ,że historia tej formacji zaczęła się  także  w Brzeźnie Szlacheckim i w całych Gochach. O wojennym heroizmie jej funkcjonariuszy przypomina poświęcony im pomnik. Uroczystość odznaczenia jego głównego wykonawcy odbyła się w obecności znamienitych gości ,w patriotycznej scenerii koszalińskiego muzeum. Sołtys Myszka swoim działaniem udowadnia ,że mimo trudnych i ciężkich sytuacji życiowych można całym sercem dbać o rodzinę i jednocześnie ofiarnie służyć Polsce oraz swojemu regionowi.
                                                                                                                                            

                                                                                                                   Ppłk.Andrzej Szutowicz

 

 

 

Read more ...

Wsparcie do inwestycji leśnych

dotacje do lasuOd 22 listopada ruszy nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Dokumenty będzie można składać do 31 grudnia 2021 r. w biurach powiatowych ARiMR. Poddziałanie to skierowane jest do właścicieli lasów prywatnych. Pomocą mogą zostać objęte drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, zróżnicowanie struktury drzewostanu, założenie remizy, czyszczenie późne czy zabiegi ochronne przed zwierzyną. Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych, nie tylko w wyniku procesu chorobowego - tak jak było w poprzednich naborach, ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana i waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Wnioski o wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Więcej informacji tutaj.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Imieniny

Kalendarz

Pomoc dla Sandry
Komisariat SG Brzeźno

Wiadomości z regionu

Wyślij Widokówkę

koperta

logo eop 210